Presentation (EN)|Preséntation (FR)

Hírek, események

Erasmus + program 2016-2-HU02-KA105-001857 Ifjúsági csereprogram

Sikeresen lezajlott a Teremtő szabadidő ifjúsági cserénk

A Szegő Gábor Általános Iskolával közös Teremtő szabadidő projektünkben 16 magyar és 16 spanyol 13-16 év között fiatal vett részt 2-2 felnőtt kíséretével. A projekt célja az volt, hogy alternatív szabadidő eltöltési módozatokat ismerjenek meg a résztvevő fiatalok, valamint lépéseket tegyenek afelé, hogy képessé váljanak szabadidejük beosztására és menedzselésére.

Ezen túl azt vártuk a projekttől, hogy a résztvevők bekapcsolódjanak a projekt előkészítésébe és tervezésébe, megvalósításába és értékelésébe. Továbbá azt vártuk, hogy ismerkedjenek meg más országok kultúrájával és legyenek nyitottak egymás elfogadására valamint az idegen nyelvi kommunikáció használatára. Az azonos nemzetekhez tartózó fiatalok együttműködései képessége ne csak egymással, de a másik ország résztvevőivel is javuljon. Különösen fontosnak tartjuk ezt azért is, mert városunkban nagyon ritkán nyílik lehetősége a fiataloknak más országok, más kultúrák képviselőivel megismerkedni.

A projekt során figyelembe kellett vennünk, hogy a mindkét országból érkező fiatalok túlnyomó többségének első nemzetközi színtéren zajló programja volt ez. A spanyol fiatalok Toledo közeléből, Spanyolország közepéről érkeztek egy kistelepülésről, többüknek ez volt az első országon kívüli utazása is. Az előkészítés során mindkét országban folyamatos felkészítő találkozók zajlottak rendszeres időközönként, amelyek során nem csak a projekt megvalósítási szakaszára készültünk fel, de a partnerország kultúrájának megismerése, az angol nyelvű kommunikáció és a társainkért való felelősségvállalás egyaránt fontos elem volt.

A résztvevő fiataloknak életkori sajátosságaik alapján is sok támogatásra volt szükségük, hiszen életkorukból adódóan is jelentősen kevesebb tapasztalattal rendelkeztek, mint 18-30 éves társaik. Mindettől függetlenül a csere programjának, ütemezésének és költségvetésének előkészítésében nagyon aktívan vettek részt. A felkészülés során kiscsoportos munkában különböző részfeladatokat vállaltak és készítettek el, míg a csere folyamán önálló programelemeket valósítottak meg. A felkészülés során különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mindenki olyan feladatokkal készüljünk, amiben jól érzi magát és jó tudással rendelkezik benne.

A csere során számos olyan szabadidős tevékenységet készítettünk elő és próbáltunk ki közösen, amely saját erőforrások bevonásával elérhetők és megvalósíthatók. Ilyenek voltak az egymásnak tanított sport-, társas- és kártyajátékok és túrák. Mindemellett a kultúra és szabadidő összefüggésében is gondolkodtak a résztvevők, így kerültek a programba kulturális események is, amelyek a szabadidő hasznos eltöltését is szolgálták. A csere alatt az együtt töltött kilenc nap során lehetőség nyílott arra is, hogy a spanyol fiatalok a magyar családok segítségével megismerjék a magyar fiatalok életmódját, hátterét és családját.

A program során tágult a résztvevők látótere a szabadidős aktivitások és tevékenységek területén, sokat tanultak arról, hogy hogyan tervezhetnek saját közösségük számára programokat és növekedett már most érzékelhetően a motivációjuk közösségi programokban való részvételre. Az elfogadás, tolerancia és felelősségvállalás szintje jelentősen növekedett a résztvevőkben a projekt során. A magyar résztvevők angol tudása jelentősen jobb volt, mint a spanyol résztvevőké, ami kezdetben kisebb nehézséget is okozott, de a csere folyamán ezeket közösen kísérői segítséggel kezeltük. A spanyol fiatalok nyelvi képességei is jelentősen javultak a projekt során a folyamatos angol nyelvű kommunikációnak köszönhetően, a magyar résztvevők pedig nagyobb önbizalommal használták az angol nyelvet.

A projektnek köszönhetően a résztvevő fiatalok fejlesztették a csoportban és idegen nyelven zajló feladatok megoldásának képességét, növekedett motivációs szintjük a közösségi programokon való részvételre, érdeklődésük növekedett más kultúrák megismerése iránt, önállóbbak és nyitottabbak lettek. A projekt során előkészítettük egy spanyolországi látogatás programját is, ami olyan sikeresen zajlott le, hogy októberben a spanyol partner sikeresen fogadta a magyar csoportunkat.

Hírek, események
Hagyományos európai eszközös népi gyermekjátékok fesztiválja 2015

Európai Hagyományos Gyermek Népi és Sportjáték fesztivált szervezett a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány Martfűn és Szolnokon 2015 augusztus 22-én. A mozgásban, a testedzésben, a sportban öröm, felszabadultság van. Európa játékkincse mérhetetlenül gazdag. A fesztivál alkalmat adott arra, hogy megismerhessünk különböző népeknél ismert és kevésbé ismert népijátékokat (francia /breton/, cseh, lengyel, flamand, magyar).

bővebben »

Képeinkből