Presentation (EN)|Preséntation (FR)

Bemutatkozás

A TESZ-VESZ Ifjúsági és Gyermekalapítvány magánkezdeményezésre, 1993-ban jött létre.

Alapítványunk célja:

  • elsősorban a Szolnok Térségi Szövetség, illetve az Észak-Alföldi Régió településein élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi kezdeményezéseinek és aktivitásának támogatása az érdekükben és velük együtt tevékenykedők működésének fejlesztése;
  • a népi kismesterségek, a kézművesség, a népi gyermek és sportjátékok hagyományainak ápolása, ezek továbbadása a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek számára;
  • hazai és nemzetközi együttműködések, rendezvények és programok keretében a kulturális sokszínűség kölcsönös megismertetése;
  • ösztönözni és segíteni a nemzetközi, a nemzeti és a régióbeli kulturális hagyományok ápolását;
  • az esélyegyenlőség szellemében hozzájárulni a gyerekek, a fiatalok műveltségének gyarapításához, a tágan értelmezett kulturális értékek terjesztéséhez.

Alapítványunk az Európai Hagyományos Sport- és Játékszövetség (ETSGA - European Traditional Sports and Game Association) tagszervezete.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei a hatályban volt 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c) szerint:

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
  • kulturális tevékenység;
  • kulturális örökség megóvása;
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
  • euroatlanti integráció erősítése.

Köszönjük támogatását!

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk javára ajánlották fel. Támogatásukat a továbbiakban is szívesen fogadjuk.

Adószámunk: 18822104-1-16
Bankszámlaszámunk: 10404508-45014497-00000000
Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-ról »

Hírek, események
Hagyományos európai eszközös népi gyermekjátékok fesztiválja 2015

Európai Hagyományos Gyermek Népi és Sportjáték fesztivált szervezett a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány Martfűn és Szolnokon 2015 augusztus 22-én. A mozgásban, a testedzésben, a sportban öröm, felszabadultság van. Európa játékkincse mérhetetlenül gazdag. A fesztivál alkalmat adott arra, hogy megismerhessünk különböző népeknél ismert és kevésbé ismert népijátékokat (francia /breton/, cseh, lengyel, flamand, magyar).

bővebben »

Képeinkből